• Транспорт до сервиз
    Денонощна пътна помощ
    Транспорт до сервиз

Денонощна Пътна Помощ Област Варна 24/7 и Специализиран Сервиз тел 0899 112 040

Телефон за връзка при нужда, 0899 112 040  ДЕНОНОЩНА ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВАРНА И ОБЛАСТТА.

Насочване към специализиран Сервиз

Транспортни услуги за автомобили, строителна техника и д.р. до 4 т.

Предлагаме пътна помощ с джип 4х4

Пътна Помощ с усройство кран-тип паяк.

Пътна помощ за автомобили, пропаднали в канали, пропасти и други.

Ремонт на място на аварирал автомобил.

Осигуряване на гориво.

Подаване на ток.

Смяна на резервна гума.

Транспортни услуги във Варна и страната.

Телефон